Uw kennis van de binnenvaart aanscherpen en verruimen

Via onze website is dit mogelijk. U kan zelf het onderwerp en het aantal vragen kiezen.

 

Wij beschikken op dit moment over typevragen betreffende CEVNI, ADN (algemeen, chemie en gas) en Radar.

Onze database wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe categorieën en/of vragen.

 

In geval van opmerkingen, vragen of suggesties, kan u steeds contact met ons opnemen via mail (itb-info@itb-info.be).

 

Opgelet: het ITB kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten bij het afleggen van officiële examens bij de bevoegde autoriteiten . De beschikbare vragenlijsten zijn geen kopie van de officiële examens.

NL | FR